Poslovna informatika InMaster

9:00 - 15:00

069 66 81 81

pon - pet

9:00 - 15:00

E-pošta

podpora@inmaster.si

Nadzor nad dogodki, nalogami in dokumenti

 

V podjetjih nastaja nepregledna množica dogodkov v posameznih procesih (izdaja ponudb, seznam tekočih projektov ali montaž (servisov), mogoče vzorcev v izdelavi, navodil, seznam reklamacij...), ki nimajo enovite evidence, ampak so običajno razpršeni po posamičnih računalnikih ali zvezkih. Sčasoma se podatki pričnejo zgubljati, proces je nepregleden, kar poleg slabe volje povzroča napake, nesporazume in stroške ...

Spletna aplikacija InMaster omogoča enotno mesto za vodenje evidence takih dogodkov, po partnerjih oz. strankah oz. po drugih potrebnih parametrih, ki jih želi naročnik (količine, vrste blaga, datumi ...).
Uporabniki lahko vidijo in dodajajo podatke v pisarni ali preko telefona ali tablice. To omogoča boljši pregled in možnost hitrejšega ukrepanja.

Podobno kot dogodke v podjetju lahko vodimo tudi evidenco nalog in projektov, z definiranimi odgovornimi osebami in roki, da se vedno ve kdo mora narediti kaj in do kdaj.

Na vsak tak dogodek, projekt ali nalogo lahko dodajamo tudi dokumente in fotografije (jpg, PDF, xls ...), kar omogoča, da je vse v zvezi z nekim projektom ali dogodkom na enem mestu.

Aplikacijo uporabljajo tudi terenski delavci ali ekipe, saj omogoča:

  • pregled nad dodeljenimi nalogami na terenu ( stranke za izmero, popravilo, montažo..),
  • enostavno vpisovanje ur na terenu/objektu,
  • vpis dodatnih informacij, obračunov neposredno v aplikacijo na posamičen projekt (objekt) – komerciala v pisarni lahko takoj pripravlja ponudbo ali račun,
  • dodajanje fotografij (tehnični ali gradbeni detajli, slike podpisanih dokumentov,..) na nalogo ali projekt, da je takoj vidno v centrali in se ne izgubi.

InMaster opravila, procesna kontrola in upravljanje

Vas zanima več?

Oglasite se in dogovorili se bomo za krajši sestanek, kjer nam boste lahko predstavili pred kakšnim izzivom ste se znašli.

pokličite:

069 66 81 81
01 564 14 91

pišite:

podpora@inmaster.si