Poslovna informatika InMaster

9:00 - 15:00

069 66 81 81

pon - pet

9:00 - 15:00

E-pošta

podpora@inmaster.si

Nadzor nad dogodki, nalogami in dokumenti

V podjetjih nastaja nepregledna množica dogodkov (izdaja ponudb, zapiski reklamacij, podatki o zunanjih montažah, navodila in zabeležke s podatki o vzdrževanju opreme, priprava vzorcev za partnerje, prejeta pošta, proizvodni zapiski ...), ki nimajo enovite evidence, ampak so običajno razpršeni po posamičnih računalnikih. Sčasoma se podatki pričnejo zgubljati, vnos je nepregleden, pregled ni možen od kjerkoli in kadarkoli.

Enotno mesto za vodenje celovite evidence takih dogodkov omogoča pregled, opredeljeno odgovornost in posledično manj napak ter hitrejše ukrepanje.

Vzporedno z dogodki v podjetju je postavljen tudi sistem upravljanja nalog in projektov v podjetju. Z definiranimi odgovornimi osebami in roki, se vedno ve kdo mora narediti kaj in do kdaj.

Enostaven dokumentni sistem, ki je del aplikacije, poskrbi, da so gradiva za naloge vedno dostopna na pravem mestu.

InMaster opravila, procesna kontrola in upravljanje

Vas zanima več?

Oglasite se in dogovorili se bomo za krajši sestanek, kjer nam boste lahko predstavili pred kakšnim izzivom ste se znašli.

pokličite:

069 66 81 81
01 564 14 91

pišite:

podpora@inmaster.si